Egyetemi Tudományos Tanács

A Szenátus által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 36.§ (1)  bekezdésében foglaltak alapján a Tudományos Tanács az Egyetem Kutatási- Fejlesztési-, és Innovációs Stratégiájának kialakítását, megvalósítását irányító és véleményező testülete.

A Tanács mindenkori elnöke az egyetem tudományos rektorhelyettese.

Az Egyetemi Tudományos Tanácsnak hivatalból tagjai: tudományos rektorhelyettes, a kari tudományos dékánhelyettesek, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke, választás útján: az egyetemi tanárok kari képviselői és a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői.

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal a Tanács ülésének résztvevői: az Egyetem Professor Emeritusai.

Külsős tagjai, tanácskozási joggal: az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, legfeljebb öt fő, akik tudományterületük kiemelkedő képviselői, az MTA tagjai vagy doktorai, egyetemi tanárok lehetnek.

A tanács választott tagjait a delegáló szervezetek, külsős tagjait a Tudományos Tanács elnökének javaslata alapján a Szenátus választja meg.

A választott és külsős tagok megbízatása három évre szól. A megbízás két alkalommal meghosszabbítható.

Az Egyetemi Tudományos Tanács választásának, feladatkörének valamint működésének szabályait a rektor által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.