Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori képzés területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2016-ban ez a doktori iskola is megkezdi működését. Ugyancsak fontos változás, hogy az Országgyűlés törvényt alkotott a doktori képzés átalakításáról. Ennek értelmében 2016. szeptember 1-jétől változik a képzés időtartama, a megszerzendő kreditek száma és a képzés ütemezése.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Ritter Noémi
ritter.noemi@uni-nke.hu
+3614329000/29739

 

Doktori felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanévre (pfd)
- Jelentkezési lap doktori képzésre (pdf)
- Jelentkezési lap doktori képzésre (word)
Publikációs jegyzék (minta)
Különlenyomat (minta)
Publikációs pontérték táblázat (word)

 

Egyéni felkészülők részére, további letölthető dokumentumok:

Fokozatszerzési jelentkezési lap
Publikációs pontérték táblázat (word)
Publikációs jegyzék (minta)
Különlenyomat (minta)