Magyar Tudományos Művek Tára

Az MTMT2 átállásával kapcsolatban

az alábbi információ jelent meg az MTMT nyitóoldalán, melyre

szeretnénk felhívni Oktatóink, Kutatóink figyelmét:

 

„Az MTMT új szoftverére való átállás elvégzésére az MTMT Koordinációs Testület  a 2018. október 1-től november 30-ig terjedő időszakot jelölte ki.

Legfeljebb 1 hónap hosszúságú lehet az az időszak, amikor nem lehet adatot rögzíteni az adatbázisban.

Az MTMT jelenlegi adatbázisa a leállást követően továbbra is elérhető lesz, de csak keresésre, illetve az akadémikus jelöltek publikációs listáinak ellenőrzésére fog rendelkezésre állni.

A leállás tervezett ideje 2018. október 1.

Az átállással és az új rendszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok, valamint a hozzáférés az MTMT2 gyakorló felületéhez az MTMT2 átállás portálon találhatók."

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT). 
Az MTMT a kutatók és kutató szervezetek által készített tudományos művek és szellemi alkotások bibliográfiai adatbázisa. 
Célja, hogy az egyéni és intézményi tudományos és más szellemi alkotások nemzeti adatbázisa legyen, ami forrásként szolgál a hiteles tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz, valamint a tudományos teljesítmény értékeléséhez. 
A sok célra hasznosítható adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. 

2018-ra befejeződik a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése, a Magyar Tudományos Művek Tára 2 (MTMT2) elnevezésü programja. 
A rendszer már jelenleg is biztosítja, nem teljes funkcionalitással, a hazai felsőoktatási intézmények, főhivatású tudományos (akadémiai), valamint más kutatóhelyek tudományos tevékenységének megjelenítését. A projekt végére országos kiterjedésűvé válik az adatbázis használata. 

Regisztráció vagy belépés az adatbázisba

Keresés az adatbázisban

Az MTMT működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 33/2012 Rektori utasítás szabályozza. 
Egyetemünkön az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét az Egyetemi Központi Könyvtár látja el. 
Az Egyetem által delegált képviselők Az adattárban regisztrált személyek maguk töltik fel publikációikat és karonként adminisztrátor segíti a szerzők munkáját. 

Regisztráció módjai: 
1. az MTMT oldaláról 
2. az intézményi adminisztrátorok segítségével közvetlenül 
A regisztráció során fontos, hogy a szerző az NKE-n belül a pontos szervezeti egységet jelölje meg (kar, intézet), doktoranduszok esetében pedig fontos a megfelelő doktori iskola kiválasztása, nem csak a kar megjelölése. 
A bevitt publikációk hitelesítését és validálását az Egyetemi Központ Könyvtár kijelölt munkatársai végzik. 

Az MTMT honlapján elérhető segédletek: 
Útmutatók 
A felvitelt (besorolást) megkönnyítő segédlet: (jelleg-típus besorolás) 

Adminisztrátoraink a következő témákban tudnak segítséget nyújtani 
- listában nem talált kiadó, ország, város, valamint új folyóirat felvitele 
- új jelszó kiküldése 
- intézményen belül részleg váltása 
- név után (zárójelben) szereplő szakterület módosítása 
- besorolások módosítása 

Konzultációs lehetőségek 
Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. 
Jelentkezésüket az alábbi e-mail címre várjuk: margit.istvan@uni-nke.hu 

Központi szám: +36 (1) 432-9000 / mellék
Az Egyetem által delegált képviselők
Intézményi megbízott
Bedekovits Tamás NKE EKKLmb. főigazgató-helyettes 20-136
közvetlen: +36 (1) 432-9271
bedekovits.tamas@uni-nke.hu
Intézményi adminisztrátor
Abonyi Brigitta könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor 20-140 abonyi.brigitta@uni-nke.hu
Földházi Melinda könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor 20-885 foldhazi.melinda@uni-nke.hu
Hatnyi Pál László könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor 29-214 hatnyi.pal.laszlo@uni-nke.hu
Mácsik Petra mb. kari könyvtárvezető, 5-ös szintű adminisztrátor +36 (79) 523-900/308 macsik.petra@uni-nke.hu
Margit István könyvtáros, 4-es szintű adminisztrátor 29-669 margit.istvan@uni-nke.hu
Szabó Nikoletta könyvtáros, 5-ös szintű adminisztrátor 02-43-7919 szabo.nikoletta@uni-nke.hu