2018. év

 

Deák Anita alezredes
Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében

Témavezető: Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok (PhD)

2018. november 9.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 
Dr. jur. Deák József r. alezredes
A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és a rendészettudomány szolgálatában (1953–1990)

Témavezető: M. Szabó Miklós ny. altábornagy

2018. október 10.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Derzsényi Attila alezredes
A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében

Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila egyetemi docens (CSc)

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Hegedűs Hajnalka
Magyarország felszín alatti vizeinek fenntartható minőségvédelme a jogi szabályozás és a lehetséges javító tevékenységek tükrében

Témavezető: Prof. dr. Földi László ezredes

2018. október 10.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Hennel Sándor őrnagy
Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép koncepciója

Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezds. (DSc)
Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy. (PhD)

2018. november 8.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Horváth Ferenc nb. alezredes
A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál

Témavezető: Dr. habil. Krizbai János ny. ezredes,
Dr. Boda Mihály

2018. október 10.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Catherine Enoredia Odorige
The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies

Thesis supervisor: Dr. habil. Boglárka Koller

2018. október 10.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Sáfár Brigitta
A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében

Témavezető: Dr. Muhoray Árpád ny. vezérőrnagy,
Dr. Hornyacsek Júlia alezredes

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Vadász János Pál
A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségei a védelmi szférában, a
közigazgatásban, illetve a gazdasági életben

Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes (DSc)

2018. október 10.

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol