2018. év

 

Kiss Dávid
A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése különleges jogrend idején

Témavezető: Dr. Király László CSc c. egyetemi docens, Dr. Stettner Eleonóra PhD egyetemi docens

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Arnousz-Juhász Lilla Mária
A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai

Témavezető: Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Kun Szabó István
Az önkéntes tartalékos rendszer és a honvédelmi nevelés fejlesztése és összefüggései

Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes DSc

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Ligetvári Krisztina
Az édesvízszűkösség, mint konfliktusforrás és migrációs ösztönző a Földközi-tenger térségében

Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc, Dr. Tálas Péter CSc egyetemi docens

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Horváth József Sándor
A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fejlesztése szoftverrádiók alkalmazásával

Témavezető: Prof. Dr. Ványa László okl. mk. ezredes, PhD

Társ-témavezető: Dr. habil. Négyesi Imre alezredes, PhD

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Németh Balázs
Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia gyalogsági puskáinak és elemi harcászatának fejlődése 1849-1878 között

Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Papp Zoltán István
A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő védekezés alternatívái

Témavezető: Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes PhD

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Komjáthy Lajos József alezredes
A szárazföldi- és légierő haderőnemek kijelölt erői együttműködésének főbb kérdései a felkelés ellenes műveletek végrehajtása során

Témavezető: Prof. Dr. Krajnc Zoltán, Dr. Jobbágy Zoltán

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Solymosi Máté
Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére és fejlesztésére

Témavezető: Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes PhD, Dr. Horváth Kristóf Csaba PhD

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Mesics Zoltán tű. alezredes
A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében

Témavezető: Dr. habil Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes PhD

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Bán Attila alezredes
A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére

Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Berényi Katalin
A hontalanság kezelése Európában: EU jogi és emberi jogi megközelítésből

Témavezető: Dr. habil. Gombos Katalin

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Deák Anita alezredes
Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében

Témavezető: Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok (PhD)

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 
Dr. jur. Deák József r. alezredes
A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és a rendészettudomány szolgálatában (1953–1990)

Témavezető: M. Szabó Miklós ny. altábornagy

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Derzsényi Attila alezredes
A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében

Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila egyetemi docens (CSc)

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Gulyás Éva
Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban: állam, xenofóbia, genocídium

Témavezető: Prof. dr. Egedy Gergely

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Hegedűs Hajnalka
Magyarország felszín alatti vizeinek fenntartható minőségvédelme a jogi szabályozás és a lehetséges javító tevékenységek tükrében

Témavezető: Prof. dr. Földi László ezredes

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Hennel Sándor őrnagy
Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép koncepciója

Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezds. (DSc)
Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy. (PhD)

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Horváth Ferenc nb. alezredes
A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál

Témavezető: Dr. habil. Krizbai János ny. ezredes,
Dr. Boda Mihály

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Catherine Enoredia Odorige
The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies

Thesis supervisor: Dr. habil. Boglárka Koller

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Sáfár Brigitta
A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében

Témavezető: Dr. Muhoray Árpád ny. vezérőrnagy,
Dr. Hornyacsek Júlia alezredes

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol

 

 

Vadász János Pál
A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségei a védelmi szférában, a
közigazgatásban, illetve a gazdasági életben

Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes (DSc)

Doktori értekezés

Tézisfüzet

Tézisfüzet, angol