Lehet jelentkezni doktori képzésre!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre.

A képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek teremt lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére. A 4 éves (8 féléves) doktori képzés első két évében (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyakat hirdetnek meg, ezután komplex vizsga következik. A második két év (kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet követően egy éven belül kell benyújtani a disszertációt. Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. További részletek az Országos Doktori Tanács honlapján.

Részletes tájékoztatás kérhető az alábbi linken látható elérhetőségeken.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes