Az NKE elkötelezett a minőség mellett

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy a régió elismert államtudományi és közszolgálati egyetemévé váljon, a világ vezető egyetemeivel szövetségben pedig aktív és elismert részese legyen a nemzetközi tudományos életnek. Ennek érdekében az intézmény, működésének minden elemében a magas minőség elérésére törekszik, minőségbiztosítási tevékenységét a hazai és nemzetközi gazdasági, tudományos és kulturális folyamatokat követve, de akár új irányokat is kijelölve fejleszti – olvasható az NKE minőségpolitikai nyilatkozatában, amelyet a minőségügyi szabályzat részeként szerdai ülésén fogadott el egyhangú szavazással az intézmény Szenátusa.

A minőségpolitikai nyilatkozat szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével elkötelezett a magyar nemzeti közösség és államiság szolgálata, továbbá a nemzetek európai és globális közösségének erősítése, a béke, a szabadság és a biztonság, valamint a fenntartható fejlődés és a nemzetek együttműködésének támogatása iránt. Az intézmény az elődök örökségét is szem előtt tartva az oktatás és a tudományos kutatás eszközeivel támogatja a magyar államszervezet működését, a jó kormányzás megvalósulását, valamint Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését. Ezt elsősorban az NKE küldetésnyilatkozatában is megfogalmazott módon: a közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem, a víztudomány és a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereinek magas színvonalú képzésével valósítja meg. Az NKE az oktatás mellett elkötelezett az új tudományos eredmények elérésében is, ezért folyamatos és fenntartható fejlődési pályán kíván haladni a kiválóság felé. A képzési és kutatási feladatokon túl az intézmény munkáját meghatározza a közösségi felelősségvállalás és a haza szolgálata, a művelt, önállóan gondolkodó, kreatív emberfők nevelése iránti elkötelezettség, a magyar nemzeti kultúra, az európai és azon belül a keresztény értékek, továbbá más nemzetek kulturális hagyományainak tisztelete, a tolerancia, az egyéni szabadság és az emberi méltóság védelme is. A minőségpolitikai nyilatkozat azt is hangsúlyozza, hogy az NKE legnagyobb értéke a hallgatók és oktatók közösségének együttműködése, amely az egyetemi polgárok egymás iránti tiszteletére, a tudomány és a társadalom kérdéseiről folytatott párbeszédre, valamint a közös értékek és célok áldozatos támogatására épül.

„Az Egyetem vezetésének meggyőződése, hogy az intézmény nemzeti hivatását csak a minőség iránti elkötelezettsége és az egyetemi közösség tagjainak személyes példamutatása révén töltheti be. Valamennyi polgárát arra ösztönzi, hogy jó példával, személyes és közösségi tevékenységével is járuljon hozzá az Egyetem sikeréhez, céljainak eléréséhez, a haza szolgálatához”- olvasható az egyetem minőségpolitikai nyilatkozatban.

 

Szöveg: Szöőr Ádám