Megjelent a 2019/2020. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírása

Immáron harmadik éve kerül meghirdetésre Egyetemünkön az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott kiválósági ösztöndíj pályázat, az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP).

A Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2019. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot ösztönzik olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A 2017/2018. tanévben a Program keretében 63, a 2018/2019. tanévben pedig 51 kutatási pályázat került ki nyertesen Egyetemünkön, aminek a kivitelezése jelenleg is folyik, és amit 2019. június 30-ával zárnak le a pályázók.

Az ITM az idei évben az ÚNKP keretében az alábbi kategóriákban biztosít lehetőséget a pályázásra:

·         “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj:

o    a kiváló teljesítményt nyújtó (országos versenyeken helyezést elérő) leendő nappali alapképzésre jelentkező, valamint bármilyen munkarendű osztatlan mesterképzésre jelentkező hallgatók számára.

·         Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj:

o    nappali munkarendű alapképzésen részt vevő és arra jelentkező hallgatók számára.

·         Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj:

o    bármilyen munkarendű mester (/osztatlan) képzésen részt vevő leendő és felsőbb éves hallgatók számára.

·         Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj:

o   bármilyen munkarendű leendő és felsőbb éves doktori hallgatók, valamint leendő és már doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők számára.

·         Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj:

o   a 2019. szeptember 1 - 2020. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyban álló oktatók számára.

A kategóriák pályázati kiírásai, valamint az általános tudnivalók megtalálhatóak az alábbi linken (https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas) valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által közzétett hivatalos oldalon (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-az-uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-kiirasai-a-2019-2020-as-tanevre) és a hivatalos központi oldalon (http://www.unkp.gov.hu/) egyaránt.

A felmerülő kérdéseket az unkp@uni-nke.hu e-mail címre várjuk, valamint az alábbi oldalon a kapcsolattartók is megtalálhatóak (https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/kapcsolat).


Címkék: Pályázatok ÚNKP