Pályázat doktori képzésre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az NKE-n a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok területén van lehetőség doktori fokozatot szerezni.

Az intézményben zajló négy éves doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva a tudományos elit utánpótlásához. A képzés első két évében a kötelezően teljesítendő tantárgyakat hirdetik meg, majd a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelik. A második két év a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet követően egy éven belül be kell nyújtani a disszertációt. A doktori képzésbe az is bekapcsolódhat, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, ha teljesítette a felvétel és a képzés követelményeit. Jelentkezési határidő: március 29. 

További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20192020