Szabadegyetem történelmünk útvesztőiről

A tavaszi szemeszterben is folytatódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ismeretterjesztő rendezvénysorozata, a Ludovika Szabadegyetem. Az április végéig tartó előadásokon Kun Miklós Széchenyi-díjas történész eddig ismeretlen levéltári források alapján beszél a XX. századi magyar történelem útvesztőiről.

Az ismert történész már több szemeszteren keresztül mutatta be az elmúlt évszázad történelmének elsősorban magyar vonatkozású eseményeit. A következő hónapokban olyan érdekességekről lesz szó, mint például Churchill és Sztálin Magyarországgal kapcsolatos kötélhúzása, a felvidéki és erdélyi magyarság sorsa a világháború után, valamint a Marshall-terv létrejöttének titkai. A szabadegyetem látogatói bepillantást nyerhetnek a politikai perekbe, a nemzetközi békemozgalmakba, valamint a Szovjetunió külpolitikájának mozgatórugóiba is. A tavaszi szemeszter első előadására február 5-én, kedden, 18 órától kerül sor a programsorozat állandó helyszínén, a Ludovika Főépület II. előadótermében. A rendezvényen Kun Miklós az antifasiszta koalíció vezetőinek a háború utáni berendezkedéséről szóló vitáját eleveníti fel az érdeklődőknek.

Kun Miklós Széchenyi-díjas történész, intézetvezető egyetemi tanár. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem, valamint orosz szakján kezdte meg, ahol később doktori fokozatot szerzett. Oktatási tevékenységet az ELTE BTK-n, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karon folytatott, ahol jelenleg a kar professzor emeritusa. A hazai katedra mellett számos külföldi intézményben dolgozott vendégoktatóként, vagy vett részt tudományos konferencián. Tudományos tanácsadóként tevékenykedett a Terror Háza Múzeumban, valamint a XX. Század Intézetnél is. Kutatási területe az 1848-as forradalmak emigrációjának története, továbbá a 19. és 20. századi európai és orosz történelem. Az oktatási tevékenység során a klasszikus történeti források mellett, a személyesen készített „oral history” módszerén alapuló riportokra, dokumentumfilmekre és a külföldi archívumokban őrzött fotóanyagokra is nagy hangsúlyt fektet.

A szabadegyetem látogatói a kurzusokat ingyenesen hallgathatják, azonban előzetesen regisztrálniuk kell a rendezvényre. Az NKE hallgatói szabadon választható akkreditált tárgyként is jelentkezhetnek a programsorozatra. Az előadásokra heti rendszerességgel, kedd esténként 18 órától kerül sor a Ludovika Campuson.

További információ és regisztráció:

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-20182019-ii-szemeszter