Ünnepi szenátusi ülés az NKE-n

„Olyan munkatársak és elkötelezett támogatók munkáját ismerjük el a tudomány ünnepe alkalmából, akik rendkívül magas színvonalon végzik munkájukat és önzetlen elkötelezettséget mutatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felé”- mondta Koltay András rektor a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen. Az eseményen 6 habilitált doktor és 10 PhD doktor avatására, valamint egyetemi címek, elismerések és Publikációs Nívódíjak átadására került sor.

„November elején a szenátus, az egyetem legfőbb döntéshozó testülete évente egy pillanatra megáll: számot vetünk az elvégzett munkáról és felmérjük az előttünk álló teendőket”- mondta az NKE rektora. Koltay András hozzátette, a számvetés része azok méltó megünneplése is, akik ezt az elmúlt időszakban munkájukkal kiérdemelték. „A Magyar Tudomány Ünnepét a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére az országgyűlés nyomán minden évben megüljük”- hangsúlyozta. A Szenátus elnöke beszédében megemlékezett Széchenyi István grófról, akinek 1825. november 3-i nevezetes felajánlása nyomán jött létre az első tudós társaság. „Így tette meg felajánlását Buttler János gróf is, aki a korszak legnagyobb magánalapítványával, 126 ezer forinttal támogatta a Ludovika Akadémia megalapítását”- tekintett vissza. Kifejtette, hogy a PhD doktorok és a habilitáltak avatása az egyetem nagy ünnepe. Mint mondta, a habilitációs és doktori oklevelek átadása mellett ezen az ünnepi ülésen adják át az egyetemi elismeréseket is. „A díjak, kitűntetések lényege annak kifejezése, hogy a díjazott szakmai teljesítménye, emberi tartása és önzetlenül az egyetem rendelkezésére bocsátott építőereje által erősödött maga az egyetem”- hívta fel rá a figyelmet.

Az NKE habilitált doktorainak sorába léphetett és habilitációs okleveleket vehetett át Dr. Bottyán Zsolt őrnagy; Dr. Haller József; Dr. Hazafi Zoltán; Dr. Hornyacsek Júlia alezredes; Dr. Remek Éva, valamint Dr. Ujházi Lóránd.

PhD doktorrá avatták Antal Örs Balázst, Catherine Enoredia Odorige-t, Hegedűs Hajnalkát, Horváth Ferenc nb. alezredest, Kátai-Urbán Irina Szergejevna tű. őrnagyot, Molnár Ákos r. őrnagyot, Noskó Zsolt c. r. őrnagyot, Paiman Ramazan Ahmad-t, Dr. Pusztai Ágnes Margitot, valamint Dr. Szalkai Iván ny. o. ezredest.

„Szeretnék elsőként gratulálni tudományos életútjuk legújabb lépcsőfokához”- mondta Koltay András. Sok sikert és egészséget kívánt a tudomány fejlődéséért és egyéni karrierútjuk előmozdításáért végzett munkásságukhoz a doktorrá avatottaknak.

Az ünnepi ülésen Professor Emeritus címet adományoztak prof. dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagynak, aki áldozatos munkájával meghatározó szerepet játszott az Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának kiépítésében, valamint prof. dr. Munk Sándor ny. ezredesnek, akinek aktív katonai, oktatói, témavezetői, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága sikeresen járult hozzá az egyetem szakmai, tudományos eredményeihez.

Címzetes egyetemi tanári címmel tüntették ki Dr. Harald Pöcher dandártábornokot, aki hatékony munkájával sokat tett az NKE küldetésének nemzetközi elismeréséért, Halászné dr. Tóth Alexandra ezredest, aki jelentős oktatási tapasztalattal rendelkezik az állami légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati felkészítéséhez szükséges elméleti tanfolyamok területén; Kling Zoltánt, az ország vízügyének egyik kiemelkedő szaktekintélyét, valamint Román Pált, aki több éve támogatja a Víztudományi Kar oktatói munkáját.

Egyetemért Emlékérem elismerésben részesült Baráth István dandártábornok, aki a Magyar Honvédség Logisztikai Központ parancsnokaként jelentősen hozzájárult a logisztikai tisztképzés minőségének fejlesztéséhez; Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, aki a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójaként jelentősen támogatja a Katasztrófavédelmi Intézet szervezeti fejlődését, valamint prof. dr. Keller Éva, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Rendészettudományi Kar és a Semmelweis Egyetem közös kutatásának elkészítésében.

Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Bodó Pál, aki technikusként több évtizedes munkájával jelentősen hozzájárult a színvonalas oktatás megvalósításához; Györgyfalviné Berki Gyöngyi Mária, aki fontos szerepet töltött be a könyvtár infokommunikációs és integrált könyvtári rendszereinek bevezetésében; Temesvári Klaudia, aki számos nagy sikerű rendezvény előkészületi munkáit hajtotta végre, valamint Dr. Vég Róbert alezredes, aki oktatói és kutatói munkássága során a rábízott feladatokat az egyetem érdekeinek szem előtt tartásával látja el.

Az NKE Publikációs Nívódíj elismerésében részesült megosztva, magyar nyelvű cikk alkategóriában Dr. Papp Tekla és Dr. Téglási András; idegen nyelvű cikk alkategóriában Dr. Bottyán Zsolt őrnagy és Tuba Zoltán. Monográfia kategóriában Dr. Kovács László ezredes; könyv, könyvrészlet kategóriában pedig Dr. Halász Iván, Dr. Illés Pál Attila és Dr. Mészáros Andor került díjazásra. Tankönyv kategóriában az Alkotmányjog, jegyzet kategóriában pedig A repülésirányítás alapjai című tudományos művek készítői részesültek kitüntetésben. Az alkotói közösség nevében dr. Halász Iván és dr. Palik Mátyás ezredes vették át a díjat. 

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes