Kommunikációs csoport

Kommunikációs munkacsoport

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kommunikációs munkacsoportja szervezi és koordinálja az intézmény központi rendezvényeit, belső kommunikációját, valamint a külső sajtó- és PR-megjelenéseket.

Minden, sajtóval kapcsolatos ügyben (interjúszervezés, sajtónyilvános események) Horvátth Orsolya sajtófőnököt keressék, a sajto@uni-nke.hu címen vagy a +36 1 432 9000/20825-ös telefonszámon.