Általános Információk

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2019. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A 2019/2020. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.
 

 

Fontos információk:

A pályázatokat 2019. július 30. - 2019. augusztus 30. között lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az unkp@uni-nke.hu e-mail címen kaphatnak.

A pályázati kiírást, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat az alábbi linken érheti el: link

 

A NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT MUNKATÁRSAINK LEGKÖZELEBB 2019. AUGUSZTUS 12-ÉN TUDNAK SZEMÉLYESEN TÁJÉKOZTATÁST ADNI ÉS AZ ELEKTRONIKUS E-MAIL FIÓKJUKHOZ IS CSAK KORLÁTOZOTTAN FÉRNEK HOZZÁ. ADDIG TISZTELETTEL KÉRJÜK TÜRELMÜKET.