Eredménytermék

A pályázati kiírás alapján a kötelező vállalásokat kell tennie annak, aki a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra pályázatot nyújt be:

  • az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik, továbbá
  • a kutatási tervükben meghatározott kutatási tevékenység végrehajtását, a kutatás eredményét az intézményi ÚNKP rendezvényen ismertetik (kötelező vállalás), továbbá
  • a Pályázati kiírás 4.2.4. pontja alapján teljesítendő tanulmányi átlagra vonatkozó követelmények teljesítése.

A pályázatokat befogadó intézmények saját hatáskörben ezeket az alapkövetelményeket figyelembe véve kiegészíthetik saját követelményrendszerükkel.

Annak érdekében, hogy a pályázókkal szemben konkrét követelményrendszert tudjunk felépíteni, az alábbi eredménytermékeket határoztuk meg. Erről bővebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 13/2017. számú utasítása -  az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi lebonyolításának rendjéről -  rendelkezik.

Az Intézményi követelményrendszer – a fentieket figyelembe véve – a következő módon alakul:

Pályázatban meghatározott:

  • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár)

Intézményi:

  • ITDK dolgozat benyújtás
  • Tudományos poszter

(NKE szervezésében a Tudomány Kapujában poszter kiállítás és verseny rendezvénysorozat keretein belül, vagy más intézményen belüli/kívüli rendezvényen lektorált, tudományos igényű munka kiállítása, megjelentetése)

 

A pályázat ideje alatt a további tudományos tevékenységek és vállalások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázó az ÚNKP keretein belül végzett munkáját a szakmai bizottság végül kiválóra értékelje. Ezzel lehetőséget nyerve – továbbfutó kategóriaként – a következő tanévben egy egyszerűsített pályázat benyújtására!