Eredménytermék

A pályázati kiírás alapján a kötelező vállalásokat kell tennie annak, aki a Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjra pályázatot nyújt be:

·         az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi, továbbá

·         a kutatási tervében vállaltak szerint idegen nyelven egy publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg (kötelező vállalás), továbbá

A pályázatokat befogadó intézmények saját hatáskörben ezeket az alapkövetelményeket figyelembe véve kiegészíthetik saját követelményrendszerükkel.

Annak érdekében, hogy a pályázókkal szemben konkrét követelményrendszert tudjunk felépíteni, az alábbi eredménytermékeket határoztuk meg. Erről bővebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 13/2017. számú utasítása -  az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi lebonyolításának rendjéről -  rendelkezik.

Az Intézményi követelményrendszer a fentieket figyelembe véve a következő pontérték táblázat alapján számítható:

Pontrendszer alapján:

 • legalább 5 pont teljesítendő
 • legalább 1 idegen nyelvű publikáció (pályázatban meghatározott)
 • ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • publikáció legalább 4 ív terjedelemben (idegen nyelvű publikáció esetében 1 ív terjedelem 2 ívnek felel meg)


 

Pontok:

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                                    0,5 pont
 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                    0,5 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                   2 pont

Intézményi:

 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                    0,5 pont
 • Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                          1 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                  1 pont
 • Magyar nyelvű monográfia (legalább 4 ív terjedelemben):                                                      4 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                    2 pont
 • Magyar nyelvű jegyzet (2 ívenként):                                                                                         1 pont

 

Példák:

A pontszámításhoz segédletként a következő példákat említhetjük (a példák csak iránymutatóak, a pályázó döntése alapján a tudományos tevékenység szabadon variálható, választható és így az alábbiak nem kötelezően követendőek!):

1.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás                   0,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                      0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett idegen nyelvű publikáció       2 pont
 • 2 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett magyar nyelvű publikáció      2 pont
 • Összesen:                                                                5 pont / 2 ív magyar + 1 ív idegen nyelvű

 

2.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás                   0,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                       0,5 pont
 • 2 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett idegen nyelvű publikáció        4 pont
 • Összesen:                                                                                          5 pont / 2 ív idegen nyelvű

 

3.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás                    0,5 pont
 • 1 db külföldön, idegen nyelven tartott tudományos előadás                                 1 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                        0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett idegen nyelvű publikáció         2 pont
 • 1 db magyar nyelven íródott jegyzet 2 ív terjedelemben                                      1 pont
 • Összesen:                                                     5 pont / 2 ív magyar jegyzet + 1 ív idegen nyelvű

 

4.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás                      0,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                          0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett idegen nyelvű publikáció           2 pont
 • 1 db monográfia (legalább 4 ív terjedelemben)                                                      4 pont
 •  Összesen:                                                                7 pont / 4 ív magyar + 1 ív idegen nyelvű


 

A pályázat ideje alatt a további tudományos tevékenységek és vállalások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázó az ÚNKP keretein belül végzett munkáját a szakmai bizottság végül kiválóra értékelje. Ezzel lehetőséget nyerve – továbbfutó kategóriaként – a következő tanévben egy egyszerűsített pályázat benyújtására!