Eredménytermékek

Az ÚNKP esetében minden kategóriában meghatározásra kerültek a pályázat futamideje során az alapvetően teljesítendő eredménytermékek. A pályázatokat befogadó intézmények saját hatáskörben ezeket az alapkövetelményeket figyelembe véve kiegészíthetik saját követelményrendszerével.

Annak érdekében, hogy a pályázókkal szemben konkrét követelményrendszert tudjunk felépíteni, az alábbi eredménytermékeket határoztuk meg. Erről bővebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 13/2017. számú utasítása -  az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi lebonyolításának rendjéről -  rendelkezik.

A tervezetet a május 31-ei Egyetemi Szenátus ülésen hagyják jóvá, így az addig csak irányadónak tekinthető!

Az eredménytermékekre vonatkozó bővebb információkat, példákat a megfelelő kategória alatt elhelyezett linken találhat.

 

Alapképzés:

https://nke-pub.uni-nke.hu/egyetem/uj-nemzeti-kivalosag-program/alapkepzes/eredmenytermek

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár)
 • ITDK dolgozat benyújtás

 

Mesterképzés:

https://nke-pub.uni-nke.hu/egyetem/uj-nemzeti-kivalosag-program/mesterkepzes/eredmenytermek

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár)

Intézményi:

 • ITDK dolgozat benyújtás
 • Tudományos poszter

 

Doktorandusz, doktorjelölt

https://nke-pub.uni-nke.hu/egyetem/uj-nemzeti-kivalosag-program/doktorandusz-doktorjelolt/eredmenytermek

Pontrendszer alapján:

 • legalább 3 pont teljesítendő
 • legalább 1 publikáció magyar vagy idegen nyelven (pályázatban meghatározott)
 • ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)

 

A kötelező 1 publikáció és konferencia előadások megtartása mellett a teljesítendő 3 pont az alábbi ponttáblázat szerint szabadon választottan teljesíthető.

 

Pontok:

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                                      0,5 pont
 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                      0,5 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                    1 pont

Intézményi:

 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                       0,5 pont
 • Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                             1 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                     1 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                      2 pont

 

Fiatal oktató, kutató

https://nke-pub.uni-nke.hu/egyetem/uj-nemzeti-kivalosag-program/fiatal-kutato-oktato/eredmenytermek

Pontrendszer alapján:

 • legalább 5 pont teljesítendő
 • legalább 1 idegen nyelvű publikáció (pályázatban meghatározott)
 • ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • publikáció legalább 4 ív terjedelemben (idegen nyelvű publikáció esetében 1 ív terjedelem 2 ívnek felel meg)

 

A kötelező 1 idegen nyelvű publikáció és konferencia előadások megtartása mellett a teljesítendő 5 pont az alábbi ponttáblázat szerint szabadon választottan teljesíthető.

 

Pontok:

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                                         0,5 pont
 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                         0,5 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                        2 pont

Intézményi:

 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                          0,5 pont
 • Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                                1 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                       1 pont
 • Magyar nyelvű monográfia (legalább 4 ív terjedelemben):                                                            4 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                         2 pont
 • Magyar nyelvű jegyzet (2 ívenként):                                                                                              1 pont