Eredménytermék

A pályázati kiírás alapján a kötelező vállalásokat kell tennie annak, aki a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjra pályázatot nyújt be:

·         az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik, továbbá

·         a kutatási tervében vállaltak alapján, egy publikáció megjelentetése és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységek eredményeinek az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismertetése. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg (kötelező vállalás), továbbá

·         az ösztöndíj pályázat keretében végzett kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli „extra” kutatási tevékenység. (A doktori tanulmányok kapcsán vagy más pályázatokban elszámolt, díjazott publikációk nem elfogadhatóak jelen ösztöndíj pályázat keretein belül!)

A pályázatokat befogadó intézmények saját hatáskörben ezeket az alapkövetelményeket figyelembe véve kiegészíthetik saját követelményrendszerükkel.

Annak érdekében, hogy a pályázókkal szemben konkrét követelményrendszert tudjunk felépíteni, az alábbi eredménytermékeket határoztuk meg. Erről bővebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 13/2017. számú utasítása -  az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi lebonyolításának rendjéről -  rendelkezik.

Az intézményi követelményrendszer – a fentieket figyelembe véve – a következő pontérték táblázat alapján számítható:

A Pontrendszer alapján:

 • legalább 3 pont teljesítendő
 • legalább 1 publikáció magyar vagy idegen nyelven (pályázatban meghatározott)
 • ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)
 • legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)

 

Pontok:

Pályázatban meghatározott:

 • ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                               0,5 pont
 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                               0,5 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):             1 pont

Intézményi:

 • Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                               0,5 pont
 • Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                     1 pont
 • Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):            1 pont
 • Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):             2 pont

 

Példák:

A pontszámításhoz segédletként a következő példákat említhetjük (a példák csak iránymutatóak, a pályázó döntése alapján a tudományos tevékenység szabadon variálható, választható és így az alábbiak nem kötelezően követendőek!):

1.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás                    0,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                        0,5 pont
 • 2 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett magyar nyelvű publikáció        2 pont
 • Összesen:                                                                                                              3 pont

2.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás:                   0,5 pont
 • 1 db külföldön tartott, idegen nyelvű tudományos előadás                                  1 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                        0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett magyar nyelvű publikáció        1 pont
 • Összesen:                                                                                                              3 pont

3.       Pályázó:

 • 3 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás:                     1,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                          0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett magyar nyelvű publikáció          1 pont
 • Összesen:                                                                                                                3 pont

4.       Pályázó:

 • 1 db magyarországi, magyar nyelven tartott tudományos előadás:                      0,5 pont
 • 1 db ÚNKP konferencia előadás                                                                           0,5 pont
 • 1 db „A” kategóriás folyóiratban megjelentetett idegen nyelvű publikáció            2 pont
 • Összesen:                                                                                                                 3 pont


 

A pályázat ideje alatt a további tudományos tevékenységek és vállalások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázó az ÚNKP keretein belül végzett munkáját a szakmai bizottság végül kiválóra értékelje. Ezzel lehetőséget nyerve – továbbfutó kategóriaként – a következő tanévben egy egyszerűsített pályázat benyújtására!