Tudományos Nemzetközi Együttműködés támogatása pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

„Tudományos Nemzetközi Együttműködés támogatása”

címmel

PÁLYÁZATOT

hirdet.

A Program célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott oktatási- és kutatás-fejlesztési célok megvalósítása az Egyetemen induló, már folyamatban lévő – nemzetközi együttműködésben megvalósuló – kutatások támogatásával, kutatási eredmények disszeminációjának elősegítésével. A program keretében támogatható a kutatás és együttműködés eredményeit bemutató könyv, publikáció megjelentetésének kiadási költségei (szerkesztés, tördelés, fordítás, nyomdai költségek).

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

  • az Egyetem oktatói-kutatói,
  • az Egyetem szakkollégiuma.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • a célul kitűzött eredeti kutatási eredmények meghatározása legfeljebb 3 oldal terjedelemben, a kutatás befejezésére és a kutatási eredmény bemutatására vállalt határidő, valamint az elkészítendő szerzői mű terjedelmének, jellegének megjelölése,
  • a forrás igény meghatározása részletes indoklással,
  • a kutatási eredmények lehetséges hasznosításának bemutatása az Egyetem stratégiai fejlesztéseinek tükrében,
  • a szakmai önéletrajza és a publikációs jegyzékére mutató MTMT hivatkozás,
  • a kari dékán vagy karközi intézet esetén az illetékes rektorhelyettes ajánlása,
  • indokolással ellátott nyilatkozat arról, hogy a pályázó a kutatási programhoz más forrásra, így különösen hazai vagy nemzetközi kutatási ösztöndíjra vagy egyéb támogatásra (különösen: nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj, Erasmus, OTKA) nyújtott-e be pályázatot, az folyamatban van-e vagy más támogatás elnyerésére a pályázó reális lehetőséget nem lát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a 2014. július 31-ig vállalt kutatási eredmény.

A kutatási időkerete: a pályázó legkésőbb 2014. október 31-ig köteles a kutatást befejezni és a kutatási eredményt bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15-én, 12.00-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 7 napon belül.

A benyújtás módja: a pályázatot a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes titkárságára kell benyújtani elektronikusan (e-mailben a sirh@uni-nke.hu címre vagy elektronikus adathordozón), valamint papír alapon 2 példányban, zárt borítékban.

A támogatás jogi kerete a pályázó által megalkotott művek tekintetében az Egyetem és a pályázó között megkötendő felhasználási szerződés a kutatási eredmények Egyetem által történő felhasználási (kiadási) jogaira. A kapcsolódó költségek, szolgáltatás megrendelések az egyetem hatályos belső szabályainak megfelelően.

Pénzügyi keretek:

A pályázatban rendelkezésre álló összeg: 6 millió HUF, melyből 3-4 pályázat támogatható.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást prof. dr. Padányi József  mk. dandártábornok, stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes (06-1-432-9139, sirh@uni-nke.hu) nyújt.