Q-s, D-s pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a 2022. évre

Tématerületi Kiválósági Program keretében
pályázatot hirdet

az egyetem tudományos produktivitásának és láthatóságának növelésére, Q-s vagy D1
minősítésű közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján

 

A pályázat célja a Tématerületi Kiválósági Program megvalósításával az  egyetem tudományos láthatóságának növelése, az elért tudományos eredmények társadalmi hasznosíthatóságának ösztönzése. További célja, hogy hozzájáruljon a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosításához, az ezeket célzó kezdeményezésekhez, a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítéséhez, valamint az egyetem tudományos produktivitásának növeléshez.

1. A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki a pályázat beadásának időpontjában

 • az NKE foglalkoztatási szabályzatának hatálya alá tartozó jogviszonyban áll,
 • NKE által adományozott, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címmel rendelkezik (Címadományozási Szabályzat 2. § (1) bek.),
 • az NKE-vel hallgatói jogviszonyban áll,
 • az NKE-n van folyamatban doktori fokozatszerzési eljárása.

 2. A pályázat és a támogatás feltételei:

 • Q vagy D1 minősítésű folyóiratban megjelent publikációval lehet pályázni, amely 2021. október 16. és 2022. szeptember 15. között jelent/jelenik meg.
 • A Scopus vagy Web of Science adatbázis szerint a közlemény publikációs fázisa végső (Final) állapotban van. Az Article in Press és a folyóiratcikk nem végső állapota kizáró tényező.
 • Amennyiben az adott folyóiratközlemény eltérő minősítésű az indexálóknál, mindig a magasabb besorolás a mérvadó.
 • Amennyiben a pályázó társszerző és további szerző is jelen pályázatra jogosult, elegendő, ha egy szerző nyújtja be a pályázatot és a 3. pontban meghatározott támogatás egyenlő arányban kerül felosztásra.
 • Amennyiben a társszerző jelen pályázatra nem jogosult, a támogatásból nem részesül.
 • A jelen pályázatra jogosult szerző(k) részéről az adott publikációban megtörtént az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az NKE-t tüntette fel. Amennyiben a szerző több intézményt is feltüntetett a nevénél a publikáción, a támogatás az intézmények számával osztásra kerül. Az NKE-hez történő hozzárendelés a támogatás elnyerését követően sem vonható vissza.
 • Az MTMT adatbázisban a pályázónak és a jelen pályázatra jogosult társszerzőnek az NKE-n született publikációi az NKE-hez, azon belül is a tényleges szervezeti egységhez vannak rendelve.
 • Támogatásra az a személy jogosult, aki a publikációért az NKE-től tiszteletdíjat vagy pénzügyi támogatást nem kapott, más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektekben támogatás nem került elszámolásra (kettős finanszírozás tilalma). Amennyiben a publikáción más támogatásra vonatkozó hivatkozás szerepel, abban az esetben a pályázat kizárásra kerül.
 • Amennyiben a publikáción más támogatásra vonatkozó hivatkozás szerepel, abban az esetben a pályázat kizárásra kerül.
 • A pályázónak kell nyilatkozatot tenni, illetve igazolást adni arról, hogy a pályázati és teljesítési feltételeknek a pályázó, illetve a társszerzők megfelelnek-e.
 • A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott pályázó, akinek az „A” nyilatkozata az NKE-n van leadva. 

 3. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 • D1 kategóriás publikáció bruttó 1.000.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q1 kategóriás publikáció bruttó 800.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q2 kategóriás publikáció bruttó 400.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q3 kategóriás publikáció bruttó 200.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q4 kategóriás publikáció bruttó 160.000 Ft/ folyóiratközlemény

 4. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot pályaművenként.
 • A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételeknek való megfelelőségről.
 • Jogosult társszerző nyilatkozata a pályázati feltételeknek való megfelelőségről.
 • A folyóiratközlemény hivatalos URL-jét, ennek hiányában kiadói PDF változatát.

 5. A pályázattal benyújtásával kapcsolatos további információk:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. 24.00.

 

A pályázatot „Q/D1-s s közlemény pályázat” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni az nke.tkp.2020@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázatokat a rektor által felkért Program Irányító Bizottság bírálja el a pályázat céljához való hozzájárulás értékelésével.

A szakmai bírálat két ütemben valósul meg a következők szerint:

1.    ütem: 2022.május 31.

2.    ütem: 2022. október 15.   

Azonos személy több pályázatot is benyújthat, azonban egy folyóiratközleménnyel egy ízben van lehetőség pályázni.

A jelen kiírás szerinti pályázat, illetve ez alapján a támogatott pályaműre az NKE-vel megkötött szerződés nem zárja ki, hogy ugyanazon szerzői művel a Támaterületi Kiválóság Program keretében meghirdetett publikációs pályázaton a pályázó sikeresen pályázzon, azonos műre vonatkozóan azonban a kettős támogatást kizárt, ezért a két támogatási forma közül a pályázónak egyet kell választania.

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda (nke.tkp.2020@uni-nke.hu, (1) 432 9000/20864-es mellék) nyújt.  

 

Budapest, 2022. április 12.

 

 

 Folyóirat cikk végső állapota: a közleménynek van kötetszáma, füzetszáma és oldalszáma vagy egyéni azonosítója.

Pályázati dokumentumok:

Nyilatkozat TKP 2020 Q-D1 Jogosult társszerző
Word letöltése
Nyilatkozat TKP 2020 Q-D1 Nke szerző
Word letöltése
TKP2020 NKE 1.2 Q-s D1 pályázat
Excel letöltése