Pályázati felhívás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretébenpályázatot hirdet nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján.

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki hallgatói jogviszonyban (BSc, MSc, doktorandusz, doktorjelölt) áll vagy állt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

További feltételek:

  • Csak olyan, már megjelent (elektronikusan vagy hagyományos formában elérhető) művel lehet pályázni, amely 2017. január 1. és 2019. október 31. között jelent/jelenik meg.
  • Az adott publikációban megtörtént az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az egyetemet jelölte meg munkahelyként.
  • Az MTMT adatbázisban, a pályázó egyetemen született publikációi az NKE-hez vannak rendelve.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat elektronikus és papír alapú benyújtása 2019. október 31-ig, folyamatosan történik.

Az elbírálás ennek megfelelően folyamatos (10 napon belül), legkésőbb 2019. november 10.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, a Tudományos Ügyek Iroda vezetője (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.  

Az alábbi leírásban bővebb információt találnak a pályázás feltételeiről.

 

Pályázati Felhívás_Q-s közlemények_hallgatói.pdf
PDF letöltése