Pályázati felhívás kutatásban való részvételre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinetje felhívást hirdet

szakmai fejlesztésekben való részvételre

antikorrupciós, hivatásetika és integritás témákban (különösen: etikai kódex érvényesülése, munkakörök korrupciós kockázatainak elemzése, jogesetek és nemzetközi példák elemzése, antikorrupciós, integritás képzések hatáselemzése, felülvizsgálata) oktatási és kutatási feladatok ellátására.

Jelentkezhetnek azon természetes személyek, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, vagy valamely doktori iskola hallgatói, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatói, vagy a fenti területek bármelyikén legalább 2 éves, releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező:

  1. Szakmai önéletrajzát;
  2. Motivációs levelét, amelyben kifejti releváns szakmai tapasztalatait és azt, hogy hogy milyen módon kíván részt venni a szakmai fejlesztés megvalósításában (maximum két oldalnyi terjedelemben);
  3. Nyilatkozatát, amelyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és a bíráló bizottság általi megismeréséhez.

Egy személy több témára vonatkozóan is nyújthat be jelentkezést.

A jelentkezéseket elektronikus formában az integritaskabinet@vtki.uni-nke.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. A jelentkezések leadási határideje: 2017. augusztus 15.

A felhívással kapcsolatban a Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinet nyújt tájékoztatást a 06 1 432 9000 (20-394; 20-295) telefonszámon.

A jelentkezések értékelését szakmai bíráló bizottság végzi.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinet fenntartja magának a jogot, hogy az azonos témában jelentkezést benyújtókat a szakmai fejlesztések összehangolásával közös fejlesztések elvégzésére kérje fel.

 

Budapest, 2017. július 25.

Közszolgálati Integritás Tanulmányok Kabinet