Pályázat kutatók számára modern és kortárs eszmetörténet témakörben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet kutatók számára a modern és kortárs eszmetörténet témakörében

 

A pályázat benyújtásának feltétele MA, illetve MSc-fokozat vagy azzal egyenértékű diploma megléte.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a kutatási témák, amelyek illeszkednek a Molnár Tamás Kutató Központ tevékenységébe:

  •           Molnár Tamás munkássága
  •           XVIII-XX. századi magyar eszmetörténet
  •           XVIII-XX. századi politikai és társadalmi gondolkodás története

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

  •         részletes munkaterv (legfeljebb 1000 szó) a pályázat keretében vállalt tudományos célkitűzésekről;
  •         önéletrajz és publikációs jegyzék (csak az MTMT-ra alapozott publikációs jegyzék elfogadható);
  •         két szakmai ajánlólevél.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege havi bruttó 190 000 Ft, időtartama 8 hónap, amelynek végére a pályázónak el kell készítenie a pályázatban vállalt, legalább 6 ív terjedelmű tudományos munkát. A támogatást elnyertek kötelesek részt venni a Molnár Tamás Kutató Központban folyó tudományos munkában. A havi támogatás feltétele a rendszeres kutatási beszámoló készítése.

A pályázati anyagot postai úton és elektronikus formában (pdf-ben) kell eljuttatni az alábbi címekre: mota@uni-nke.hu;

Postacím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Molnár Tamás Kutató Központ, 1581 Budapest, Pf. 15.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 25.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Ekert Mária (ekert.maria@uni-nke.hu) nyújt.