Magyary Zoltán Chair – pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet a Magyary Zoltán Chair cím elnyerésére.

A cím viselésének, illetve a megbízatás ellátásnak időtartama: 4 év, amely meghosszabbítható

A pályázat célja:

Az NKE számára kiemelten fontos, hogy a Magyary Zoltán tudományos munkásságának köszönhetően létrejött és azóta számos tudós által gyarapított közigazgatás-tudományi eredményeket ápolja és népszerűsítse, mind elméleti mind pedig gyakorlati síkon. A „Chair” cím elnyerésével az NKE - a nemzetközi gyakorlatot követve - lehetőséget kíván adni a szakmájukat legmagasabb szinten művelő, az egyetem érdekében tevékenykedő, a közigazgatás-tudományok bármely területén, vagy azokhoz szorosan kapcsolódó tudományterületeken nemzetközileg is elismert egyetemi tanárainak. A cím viselésének, illetve a megbízatás elnyerésének alapvető kritériuma, hogy a pályázó kutatóként, egyetemi oktatóként és tudományszervezőként elősegítse az NKE presztízsének növelését illetve a Magyary Zoltán által művelt és kutatott tudományterületek valamint az általa megteremtett tudományos iskola népszerűsítését.

A Chair általános feladatai:

 • Magyary Zoltán és az általa teremetett tudományos iskola szellemi hagyatékának gondozása, a közigazgatás-tudományokban kifejtett munkásság folytatása;
 • az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a programtervben vállalt eredmények elérésével;
 • oktatási és tudományos tevékenység az egyetem doktori iskoláiban, aktív doktori témavezetés;
 • idegen nyelvű előadások, kurzusok tartása;
 • aktív részvétel a NKE magasan jegyzett idegen nyelvű folyóiratának indításában és megjelenésében;
 • az megbízás időtartama alatt évente tudományos programterv elkészítése;
 • negyedéves beszámoló a programterv megvalósításával elért eredményekről;
 • év végi beszámoló elkészítése az éves eredményekről és a költségfelhasználásról.

A Magyary Zoltán Chair – munkaköre ellátása mellett – látja el megbízatását, közvetlenül rektori irányítás alatt, az erre vonatkozóan megkötött külön megállapodás alapján.

A megbízatás ellátásáért járó juttatások:

 • alapjuttatásként egyetemi tanári illetménynek megfelelő, többletfeladat ellátásáért járó – közalkalmazottnak - kereset-kiegészítés, egyéb jogviszonyban állónak tiszteletdíj
 • reprezentációs költségkeret;
 • évente meghatározott keretösszeg a tudományos programterv megvalósítására.

Pályázati feltételek, követelmények:

 • az egyetemmel fennálló, egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás, vagy a megbízatás elnyerésével egyidejűleg egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés az egyetemen;
 • kiemelkedő nemzetközi tudományos elismertség;
 • aktív tudományszervező tevékenység;
 • az NKE stratégiájához illeszkedő és céljaival összhangban lévő éves bontásban elkészített konkrét célkitűzéseket vállalásokat tartalmazó tudományos programterv, legalább 1,5 ív (60 000”n”) terjedelemben;
 • a pályázó írásos nyilatkozata, hogy a megbízatás elnyerése esetén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adja le az Nftv. 26. § (3) bekezdés szerinti oktatói nyilatkozatát

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MTA doktora tudományos cím;
 • MTA tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatói és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni célkitűzések, tervek
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

A cím viselhető: a pályázatok elbírálását követően

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében kell személyesen (1118 Budapest, Ménesi út 5. III. emelet 314-es iroda) vagy postai úton (1441 Budapest, Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „Magyary Zoltán Chair pályázat" megjelölést.

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető Dr. Auer Ádám igazgató úrtól a +36 (1) 432-9000/ 20843-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott szakmai anyagok és programterv alapján a rektor választja ki a nyertes pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 10.

 A nyertes pályázót levélben értesítjük.