Good Governance Knowledge Transfer Program

„Good Governance Knowledge Transfer Program NUPS – USA”

Pályázati felhívás egyetemi oktatók-kutatók számára


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora „Good Governance Knowledge Transfer Program NUPS – USA” címmel pályázati felhívást tesz közzé egyetemi oktatók-kutatók számára. A pályázat célja kiválósági szempontok alapján válogatott oktatók-kutatók kutatási és képzési tapasztalatszerzésének elősegítése az NKE valamelyik Amerikai Egyesült Államokban található partneregyetemén a 2017/2018-as tanévben, valamint az így megszerzett tapasztalatok felhasználása az NKE képzési és közszolgálati továbbképzési programjaiban.

Pályázó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatottja lehet.

A pályázat időtartama: 4-6 hónap.

A pályázat keretében legfeljebb 2x5 fő részesülhet támogatásban.

Az elnyerhető támogatás összege:

Havonta bruttó 450 000 Ft kutatói díj.

A kutatói díjon felül az NKE számla alapján megtéríti:

 • a repülőjegy, reptéri illeték
 • az utasbiztosítás
 • a szállás

költségeit.

Választható partnerintézmények:

 • Indiana University (preferált témák: közpolitika, közigazgatás)
 • Marymount University (preferált témák: kriminalisztika, bűnügyi tudomány)
 • University of North Georgia (preferált témák: kiberbiztonság, védelempolitika)
 • University of California (preferált témák: alkotmányjog, közjog)
 • George Washington University (preferált témák: nemzetközi és biztonsági tanulmányok)

További egyetemek a partnerségi nyilatkozat előkészítése esetén kerülhetnek a programba.

A pályázó köteles:

 • a pályázat időtartama alatt megkezdeni a vállalt tudományos eredményeinek publikálását, továbbá köteles a pályázat futamidejének lejártát követő 1 éven belül legalább 3 idegen nyelvű publikációt megjelentetni;
 • a pályázat időtartamának lejártát követő 6 hónapon belül a programban szerzett tapasztalatait tananyag-fejlesztésben felhasználni;
 • a pályázat időtartamának lejártát követő 1 éven belül a programban szerzett tapasztalatait angol nyelvű képzés fejlesztésében felhasználni;
 • a választott partnerintézménynél olyan szakmai kapcsolatrendszer kialakítására törekedni, mely lehetővé teszi, hogy a partnerintézmény vendégoktatói részt vehessenek az NKE oktatási tevékenységében.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • publikációs jegyzéket (a Magyar Tudományos Művek Tárára (https://www.mtmt.hu) alapozva),
 • kutatási tervet, amelyben a pályázó bemutatja és kifejti a pályázati időszakra vonatkozó kutatási céljait, a vállalt tudományos tevékenységét, létrehozandó tudományos eredményeit;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a kutatási tervben foglaltakra nem részesül más forrásból támogatásban.

A pályázat költségkeretei és költségbefogadási szabályai:

 • az oktató-kutató vállalja, hogy a kutatást alkotói szabadság keretében valósítja meg (mely időszak alatt az Egyetem foglalkoztatási szabályzata alapján távolléti díj illeti meg);
 • az oktató-kutató vállalja, hogy kutatási tervet készít, melyben meghatározza azon általa elvégzendő feladatokat, melyekre a kutatási szerződést megkötjük;
 • az oktató-kutató vállalja, hogy elszámolásra kizárólag szállásról és turista osztályú repülőjegyről (helyi közlekedés nem elszámolható) nyújt be számlát, mely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevére kerül kiállításra az alábbi megjegyzés szerepeltetésével a dokumentumon „KÖFOP-2.1.2.VEKOP-15-2016-00001 A Jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”;
 • az oktató-kutatót a vonatkozó 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján maximum br. 150 EUR/éj szállásdíj illeti meg;
 • az oktató-kutatót kutatási díj illeti meg, mely eltérő mértékű a kiválósági programok díjaitól. (Helyettesíti a megírandó művek ívdíját és a megélhetést biztosító napidíjat.);
 • a fentieken kívül egyéb költségek nem számolhatóak el.

A pályázat fizikai beérkezési határideje: a pályázat megjelenését követő 15. naptári nap. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat megjelenését követő 20. naptári nap. A pályázatokat a tudományos rektorhelyettes és a nemzetközi rektorhelyettes véleménye alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora bírálja el.

A sikeres pályázókkal az Egyetem a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt.

A pályázatot zárt borítékban, „Good Governance Knowledge Transfer Program NUPS – USA” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Kiválósági Központjához (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Sánta Georgina alprojekt szakmai vezető (santa.georgina.viktoria@uni-nke.hu, 06 1 432 9000/20-482) nyújt.