Köszöntő

Tisztelt Kollégánk! Kedves Munkatársunk!

Mint ahogy az Ön előtt is ismert, az elmúlt években Egyetemünkön – köszönhetően elsősorban a jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés érdekében kifejtett fáradozásainknak – széleskörű kutatói tevékenység zajlott. Ennek eredményeként nagy számú tudományos értékkel bíró kézirat készült el, amelyek publikálása nem várt kihívást jelent az egyetem fenntartásában lévő Dialóg Campus Kiadó számára. Emellett az egyetemi vezetés továbbra is elkötelezett támogatója az államtudományhoz, ezen belül a közigazgatás-tudományhoz, a hadtudományhoz és a rendészettudományhoz kapcsolódó tanulmányokat befogadó folyóiratok rendszeres gondozásának. Mindezek olyan fokozott munkaterhet jelentenek, amelynek megvalósítása sajátos, a kiadványok kategorizálásával és priorizálásával járó eljárási rendet igényel, különös figyelemmel arra is, hogy az egyes kutatásokban és folyóiratokban rejlő tudományos értékek ne vesszenek el.

Fentiekre is tekintettel rektor úr 2019. február 22-én aláírta az új szerzői művek (kiadványok) kezelésének, a kiadói és nyomdai szolgáltatások megrendelésének átmeneti szabályairól szóló 5/2019. sz. utasítását. A rektori utasítás egyfelől tárgyi hatályát tekintve kiterjed minden olyan nyomtatott és digitális formában megjelenő kiadványra, amely az Egyetem finanszírozásában jelenik meg, másfelől e kiadványok publikálásának hatékonyabb kivitelezése érdekében létrehozza – elsősorban az Egyetem karainak dékáni közösségéből álló – Egyetemi Kiadói Bizottságot (EKB). Az egyetemi kiadói tevékenységet ennélfogva a jövőben az EKB döntései határozzák meg. Az EKB dönt például a kiadványok megjelentetéséről, a szerzői művekre vonatkozó egyetemi feltételek meghatározásáról, a szerzői műnek Dialóg Campus Kiadótól történő megrendeléséről és annak feltételeiről, valamint azoknak a folyóiratoknak az egyes lapszámainak megrendeléséről, amelyeknek az Egyetem az alapítója és a Dialóg Campus Kiadó a kiadója.

Bízva abban, hogy a fentebb említett rektori utasítás hatékonyan szolgálja majd az egyetemi kiadói tevékenység megvalósulását, újabb tudományos művek születését, az EKB szándéka, hogy az egyes kiadványok megjelentetésének folyamata 2019. március 15-től az egyetemi honlapon nyomon követhető legyen.

Az EKB minden egyetemi polgár számára elérhető az ekb@uni-nke.hu elektronikus levelezési címen.

Budapest, 2019. február 28.

 

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár                                            Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens

EKB elnök                                                                            EKB titkár