Az Egyetemi Doktori Tanács (rövidítve: EDT) a doktori képzés szervezésére, koordinálására, a doktori eljárás engedélyezésére és felügyeletére, a doktori fokozat odaítélésére létrehozott tudományos testület. Feladata a doktori képzés tervezése, szervezése, koordinálása, illetve ellenőrzése; a doktori eljárások engedélyezése, felügyelete; a doktori fokozat odaítélése.


A Szenátus az Egyetemi Doktori Tanács tagjaként az alábbi személyeket választotta meg:

 

Az Egyetemi Doktori Tanácsnak hivatalból tagjai:


Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc

Tudományos rektorhelyettes, az EDT elnöke


Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, egyetemi tanár, DSc

Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


Prof. Dr. Kende György ny. ezredes, egyetemi tanár, DSc

Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes
 

Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy egyetemi tanár, DSc

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc

Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettesA Tanács választott tagjai – karonként 2 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:


Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:

Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes, egyetemi tanár, DSc

Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD


Államtudományi és Közigazgatási Kar:

Prof. Dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc

Prof. Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, CSc


Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:

Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc

Dr. Tálas Péter egyetemi docens, CSc


Rendészettudományi Kar:

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, PhD

Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD


A Tanács választott tagjai – a Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet 1-1 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:


Katasztrófavédelmi Intézet:

Prof. Em. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc


Nemzetbiztonsági Intézet:

Dr. Resperger István ezredes, egyetemi docens, PhD


Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgató:


Hadtudományi Doktori Iskola:

Dr. Petruska Ferenc őrnagy


Katonai Műszaki Doktori Iskola:

Kiss Dávid


Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola:

Buda Lorina


A Doktori Tanács külsős tagjai:


Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:

Prof. Dr. Simai Mihály egyetemi tanár, akadémikus

Dr. Svéd László ny. o. altábornagy, egyetemi docens, PhD
 

Államtudományi és Közigazgatási Kar:

Prof. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, DSc

Prof. Dr. Torma Andás egyetemi tanár, CSc


Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:

Prof. Dr. Blahó András egyetemi tanár, CSc

Prof. Em. Dr. Palánkai Tibor akadémikus


Rendészettudományi Kar:

Prof. Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens, CSc

Prof. Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, PhD


Rektori javaslatra:

Prof. Dr. Korinek László egyetemi tanár, akadémikus

Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD

Egyetemi Doktori Tanács