Ismertetés a költségviselés formáiról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 21/A. § alapján a költségviselés formája szerint az Egyetem képzésében részt vevő lehet

  • a) közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
  • b) önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy tisztjelölti jogviszonyban áll,
  • c) önköltséges hallgató.

1. A közszolgálati ösztöndíjas hallgató

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra alapvetően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a hallgató közszolgálati ösztöndíjszerződést ír alá.

Az Egyetem által kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés az Nftv. által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók részére meghatározott feltételeket tartalmazza. A levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas képzésre felvételt nyert személlyel – a rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kivételével, ide nem értve azonban a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányának hallgatóit – az Egyetem köt ösztöndíjszerződést. A rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal a rendvédelmi szerv, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köti meg az ösztöndíjszerződést.


A közszolgálati ösztöndíjasokra vonatkozó további speciális szabályok:

Az Nftv. 47. § (6) bekezdés d) pontja értelmében a felsőoktatásban irányadó támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni azt a félévet, amelyet az NKE törvény 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe. 

Az Nftv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott ún. abszolút támogatási idő (tizenkét félév, illetve osztatlan mesterképzésben tizennégy félév) az Egyetem hallgatóinak az Egyetemen folytatott tanulmányai tekintetében nem alkalmazandó.

Az Nftv. 47. § (3) bekezdését – ún. relatív támogatási idő (egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje) - azon közszolgálati ösztöndíjas jogviszonyban álló hallgató tekintetében kell alkalmazni, akivel az Egyetem kötött közszolgálati ösztöndíjszerződést azzal, hogy a támogatási idő számításakor kizárólag az Egyetem képzésén igénybe vett támogatási időt kell figyelembe venni.

Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését – az átsorolás szabályai - azon közszolgálati ösztöndíjas hallgató tekintetében kell alkalmazni, akivel az Egyetem kötött közszolgálati ösztöndíjszerződést.


2. Az önköltség nem fizetésére kötelezett hallgató

Az érintett képzésre felvételt nyert személlyel honvéd tisztjelölt esetében - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján – a Magyar Honvédség, a rendészeti felsőoktatásban résztvevő tisztjelölt esetében – a 2016/2017. tanévtől, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény értelmében – az illetékes rendvédelmi szerv köt szerződést.

A hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban álló, az Egyetemre felvételt nyert személlyel az Egyetem képzési szerződést köthet.


3. Az önköltséges hallgató

Az önköltséges képzésre felvételt nyert személlyel az Egyetem az Nftv. 108. § 8. pontjában meghatározott hallgatói képzési szerződést köt.