Jelenleg 31 bejegyzés található October 2017 dátummal

A globális kártékonykód kampányok margójára Workshop

További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/

Cimkék: 2017

A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében

Cimkék: konferencia, 2017


Ludovika Szabadegyetem: Dr. Mészáros Bence r. ezredes előadása

Dr. Mészáros Bence r. ezredes: Fedett nyomozók alkalmazása a bűnüldözésben


A fedett nyomozók olyan rendőrök, esetleg más bűnüldöző szervezet tagjai, akik a valódi kilétüket egy – a fedőnevet és egyéb fiktív adatokat tartalmazó okiratokkal, valamint különböző pénzügyi és tárgyi eszközökkel alátámasztott – megváltoztatott identitás és egy ahhoz tartozó fedőtörténet (ún. legenda) segítségével leplezik a bevetésük során. A fedett nyomozók a legenda révén – jellemzően magukat bűnözőnek kiadva – kerülnek kapcsolatba a célszemélyekkel, hoznak létre kapcsolatokat a kriminális miliőben, lepleznek le bűnelkövetőket, illetve épülnek be bűnszervezetekbe a legsikeresebb bevetések esetén. Alkalmazásukat a bűnüldözésben elsősorban a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelem, valamint az ún. sértett nélküli bűncselekményekkel (kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények stb.) szemben való fellépés indokolja, de szinte minden olyan esetben bevethetők, amikor a hagyományos nyomozati eszközökkel való információ- és bizonyítékszerzés nagy valószínűséggel kilátástalan lenne. Az előadás a fedett nyomozók alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kriminalisztikai ismereteket és fogalmakat, a bevetés jelenleg hatályos és jövőbeli jogi kereteit (az új büntetőeljárási törvény 2018. július 1-jén fog hatályba lépni), valamint jogi problémáit (a fedett nyomozók bűncselekményeinek kérdése, hatósági felbujtás, a bizonyítékok törvényessége) taglalja az előadó saját kutatási eredményei alapján.


The Dynamics Of African Conflicts In The Early 21st Century - Two Steps Further, One Step Back?

Cimkék: NETK, konferencia, 2017

Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban

Cimkék: konferencia, 2017

A vallási szervezetek szerepe a fegyveres konfliktusok áldozataival foglalkozó személyek felkészítésében

Cimkék: HHK, kerekasztal, 2017

CEPOL - European Joint Master Programme

Cimkék: CEPOL, 2017

Workshop: The NIS and GDPR's impact on European cyber security

További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/

Cimkék: 2017

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy előadása

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy: A katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése


A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő beavatkozó szervek elsődlegesen a tűzoltóságok, a katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok, a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek, a speciális mentőcsapatok és az ágazatok kárelhárító szervezetei. A katasztrófavédelmi műveletek tervezésének alapját generális megközelítéssel a veszély-elhárítási tervezés, részleteiben a tűzoltóságok műveleti tervezésének rendszere adja. A tevékenységek eljárásrendje normatívan szigorúan szabályozott. Tervezési alap, hogy a veszélyeztetettségnek megfelelő a tűzoltóságok diszlokációja, a megalakított polgári védelmi szervezetek településenkénti létszáma. Logikai elv, hogy egy súlyos következményekkel járó kiterjedt katasztrófa következményeinek elhárítása is mindig legalább 1 tűzoltó raj vonulásával kezdődik, majd a veszélyeztetéssel arányosan kerülnek a további erők kirendelésre, vagy kerül sor nemzetközi segítség kérésére. A katasztrófavédelmi műveleti tevékenység a katasztrófavédelmi vezető szervek, törzsek és szervezetek mentési tevékenységének előkészítésére, vezetésére és végrehajtására alkalmazott eljárásainak, módszereinek összessége. A beavatkozások eredményességét elősegítik a prognózis készítések, mérőfokát jelzik az éves vonulási adatatok, kiértékelését biztosítják a műveletelemzések. A szerző előadásában a mentést és kárelhárítást megvalósító beavatkozások rendszerével foglalkozik.


Migrációs felsőoktatás a rendészettudomány és a közszolgálat szolgálatában c. konferencia

Cimkék: konferencia, 2017

A Balkán államainak politikai kihívásai c. rendezvény

Cimkék: konferencia, 2017

Gazdaságfejlesztés és közpénzügyek közpolitikai és területi aspektusai – ünnepélyes nyitó konferencia

Cimkék: konferencia, ÁKK, 2017

ERASMUS+ hallgatói pótpályázati felhívás

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet
Erasmus+ és Campus Mundi hallgatói mobilitásra

2017. szeptember 26.  – október 15. 23:00  Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)


Tanulmányi mobilitásra pályázhatnak  

-          az ÁKK, HHK, NETK, RTK, VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka: 2017/2018 II. félév

Szakmai gyakorlatra pályázhatnak

-          az ÁKK, NETK, RTK,VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka*: 2018. szeptember 30-ig

*A 4 hónapnál több szakmai gyakorlat megvalósítása kérvényezhető.


A pályázatok benyújtására az adott időszak utolsó napján 23:00-ig van lehetőség!


Európán kívüli Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás


Pályázható mobilitási típus: Tanulmányi célú mobilitás

Az Európán kívüli programok megvalósítási időszaka: 2017/2018 II. félév

Pályázható országok: Izrael, Oroszország, KínaCampus Mundi pályázat beadása estén


Tanulmányi célú mobilitás estén:

Pályázható országok: Kazahsztán, USA


Szakmai gyakorlati célú mobilitás estén:

Pályázható ország:USA

Megvalósítási időszaka: 2018. szeptember 30-ig


A pályázati kiírás személyi hatálya


Pályázhatnak azon hallgatók:

-          akik az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben vesznek részt, és hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,

-          akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni)

-          akik magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel vagy menekültstátusszal rendelkeznek.


Pályázás kiegészítő támogatásra


A tanulmányi és szakmai gyakorlatos mobilitásra pályázó hallgatók a pályázatukkal egy időben nyújthatnak be pályázatot szociális alapú kiegészítő támogatásra. A felhívás az Európán belüli Erasmus+ programra pályázókra vonatkozik.


Minden pályázó hallgató benyújthat pályázatot kiegészítő támogatásra a tartós betegségből és/vagy fogyatékosságból eredő többletköltsége fedezésére. A pályázatokat legkésőbb 2017. október 25-ig lehet benyújtani a kari Erasmus koordinátoroknak valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Irodának.


További feltételekA részletes pályázati feltételek, megpályázható intézmények, támogatási összegek és bővebb információ megtalálható az Egyetem honlapján: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmusAz Erasmus+ és a Campus Mundi programról általában:

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-program


http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/tanulmanyi-mobilitas/altalanos-informaciok#campus%20mundi


Személyes tájékoztatás kérhető a kari Erasmus koordinátoroktól és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodától. Elérhetőségek: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/elerhetosegekPályázat benyújtása


A pályázatokat az Erasmus+ Pályázati Portálon keresztül lehet benyújtani Erasmus+ és Campus Mundi estén is. A Pályázati Portál elérhető az egyetem weboldaláról a fejlécben található „Erasmus+” linken keresztül.

Közvetlen link: https://app.uni-nke.hu/erasmus/


A Portál használata regisztrációhoz kötött. A portállal kapcsolatos hibákért reklamációt nem fogadunk el az alábbi esetekben:

-          ha a pályázó nem kezdte meg regisztrációját a rendszerben legkésőbb 24 órával a pályázati határidő lejárta előtt, illetve nem jelezte regisztrációval kapcsolatos problémáját legkésőbb 4 órával a pályázati határidő lejárta előtt az címen vagy a +36 1 432 9000 / 20498 telefonszámon,

-          ha a pályázó nem kezdte meg kitölteni a pályázati űrlapot legkésőbb 4 órával a pályázati határidő lejárta előtt, illetve nem jelezte az űrlap véglegesítésével kapcsolatos problémáját legkésőbb 2 órával a pályázati határidő lejárta előtt az címen vagy a +36 1 432 9000 / 20498 telefonszámon.


Prof. Joan Freeman - „When gifted children grow up"


Workshop-webinar: Smart home és smart city – új típusú kihívások

További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/

Cimkék: 2017

Kormányzási műhelybeszélgetés – Governance workshop II.

Cimkék: konferencia, 2017

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Hankiss Ágnes előadása

Dr. Hankiss Ágnes: Hálózatok a nemzetközi terrorizmusban


Napjainkban a „magányos farkas” képzete áll a terrorizmusról való közgondolkodás fókuszában. De valóban magányosak voltak-e az elmúlt évek európai terrortámadásainak az elkövetői? Vagy csupán rejtve maradtak azok a láncszemek, amelyek a magányosnak látszó elkövetőket az Iszlám Állam központi vezetéséhez kapcsolták? Az előadás a nemzetközi terrorizmus hálózataival foglalkozik, bepillantást nyújtva a terrorizmus finanszírozásának és kommunikációs eszköztárának az összefüggéseibe is.


Mérlegen a Jó állam: a Jó Állam Jelentés 2017 bemutatása és betekintés a speciális jelentések műhelyeibe


A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései

Cimkék: konferencia, 2017