Jelenleg 20 bejegyzés található September 2017 dátummal

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Bíró Tibor előadása

Dr. Bíró Tibor: Távérzékelés a vízgazdálkodás szolgálatában


A műholdakról és a különböző repülési magasságokból nyert távérzékelési adatok egyre nagyobb szerepet kapnak a vízgazdálkodás tervezési folyamataiban, az előrejelzésekben és a napi operatív feladatok végrehajtásában. A különböző hullámhossz-tartományokban mérő szenzorok egyidejű használatával olyan információtartalmakhoz férhetünk hozzá, melyek jó térbeli felbontásukkal és pontosságukkal jelentősen megkönnyítik a vízgazdálkodási szakemberek munkáját, felgyorsítják a beavatkozások előkészítő fázisát és lehetővé teszik a stratégiai jellegű, vízgyűjtőszintű szintű tervezéseket. Erre nagy szükség is van. A vízgazdálkodással szemben támasztott követelmények sokrétűbbé váltak, a vízhasználatok optimalizálása, valamint a vizek kártételei elleni védekezés gazdasági és társadalmi vetületei a szélsőséges hidrometeorológiai helyzetek fokozódásával egyre inkább előtérbe kerültek. A vízgazdálkodási stratégiák megalkotásához és végrehajtásához a gyors térbeli adatnyerés ma már nélkülözhetetlen. A távérzékelés elmúlt két évtizedben tapasztalt rohamos fejlődése elérte a hazai vízgazdálkodást is. Az árvizek, a belvizek, az aszályjelenségek észlelése, előrejelzése, a vízminőségi kárelhárítás, a tervezési és védekezési feladatok végrehajtása egyre inkább támaszkodik a korszerű térbeli információnyerési módszerekre.


Központi Tanévnyitó Ünnepség

Az Évnyitón ünnepi beszédet mond Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter.Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Máthé Gábor előadása

Prof. Dr. Máthé Gábor: Gondolatok az Osztrák-Magyar Monarchia 150 éves jubileumán


Az előadás a jogállami intézményrendszer kiépülésének klasszikus korszakát a XIX. századot vizsgálja.
A Szent Szövetségi Európa területrendezési és együttműködési elvei: legitimitás egyensúlyban lévő államok szövetsége, felelősség.
A század második felében az érdekviszonyok felismerésével az új hatalommegosztási elvek: az intézményrendszer kiépítése- a materiális jogállam: joghoz kötöttség, Közigazgatási Bíróság.
Az Osztrák császárság és a Magyar Királyság közjogi „kényszer” kompromisszuma.
Az örökös tartományok és a magyar korona országainak együttélése 1867 után.
A szuverének viszonya a harmadik jogalannyal: közös- és közös érdekű ügyek, közös szervek.
A Monarchia gazdasága: számsorok, eredmények – művészetek, építészet, zene.
Európa második nagy állama – 621.500 km2 – Oroszország után; népessége 51 millió;
a harmadik a népességi sorban az osztrák és a német lakosság után.
A jogrendszer, a kodifikáció nagy eredményei.

A KETTŐS MONARCHIA, mint „példa érték” , a jelenkori Közép – Kelet Európában:

a.)    a szuverén államok újkori közös szervek, EU dilemmák;
b.)    jogegységesítési kényszerek, jogrendszerek egymásra hatása,
c.)    gazdasági régiók kialakítása,

a Monarchia eszmei és gondolati örökségeinek beviteli lehetősége az EU-ba, mivel a szuverenitás és a jogállam komplementer kategóriák.


Kohéziós politika 2014-2020 – könyvbemutató

Cimkék: 2017

Kormányzási műhelybeszélgetés


„Az elfelejtett béke” - Tudományos konferencia a párizsi magyar békeszerződés hatálybalépésének 70. évfordulójára

„AZ ELFELEJTETT BÉKE” - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A PÁRIZSI MAGYAR BÉKESZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA
 
Magyarország jelenlegi európai helyét és szerepét a második világháborút lezáró béke határozza meg. A magyar szellemi-és közéletben máig indulatos vitát kavarnak Magyarország függetlensége és szuverenitása helyreállításának, a szovjet csapatok visszavonásának elmaradása, a szovjet megszállás következtében az 1956-os magyar forradalom leverése, a hamarosan a szomszédoktól hermetikusan elzáró vasfüggönnyé változó magyar határok még Trianonnál is kedvezőtlenebb megvonása, a magyar kisebbségek védelmének és önkormányzatának hiánya, a felvidéki magyarok kiűzése, Beneš rendeletei.
 
 

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Forgács Balázs százados előadása

Dr. Forgács Balázs százados: Gerillaelméletek


A jelen hadügyének megértéséhez elengedhetetlenül fontos az irreguláris harc elméletének alapos ismerete. A mindenkori felkeléseket jellemző irreguláris hadviselés elleni küzdelemre napjaink fegyveres erőit, így a Magyar Honvédséget is fel kell készíteni: a felkelések elleni harc konkrét feladatként jelentkezik a hazánk fegyveres ereje számára is, hiszen a 2012-es Nemzeti Katonai Stratégia „A haderő várható alkalmazásának jellemzői” című alfejezetében a válságkezelő műveletek között sorolja fel azt. A sikeres feladatellátáshoz, vagyis a harc sikeres megvívásához szükséges, hogy az ellenséges erők hadviselésének elméleti hátterét is ismerjük. Az előadás a hadviselés egyik örök elemének, az irreguláris harc teóriájának néhány fontosabb képviselőjét, valamint azok gondolatait mutatja be. A felkelésnek, gerilla- vagy partizánháborúnak nevezett hadügyi jelenség elmélete az elmúlt két évszázadban fejlődött ki, legfőbb teoretikusainak munkáit az egymásra épültség, valamint a korábbi munkák továbbfejlesztése jellemezte.


Ludovika Nagyköveti Fórum - Fülöp-szigetek

Meghívott előadó:

őexcellenciája Maria Fe T. Pangilinan a Fülöp-szigetek Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete


Az előadás témája:

"The Philippines Today and Bilateral Relations with Hungary"


Időpont: 2017. szeptember 19., 18:00 - 20:00


Cím: 1083. Budapest, Ludovika tér 2.,

Helyszín: Ludovika főépület, Kápolna

A rendezvény nyelve angol.


A részvételhez regisztráció szükséges, melyet az alábbi hivatkozáson lehet megtenni: https://goo.gl/AobrQd

A regisztráció határideje: 2017. szeptember 15.

    • ludovika forum plakat fulop szigetek webre


Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig

    • szept 20 konferencia plakat a3
Cimkék: konferencia, 2017


A fogvatartottak reintegrációjának múltja, jelene és jövője


„Kétéves a Hszt. – Az új szolgálati törvény tapasztalatai elméleti és gyakorlati megközelítésben” konferencia

Cimkék: konferencia, 2017

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Ördögh Tibor előadása

Dr. Ördögh Tibor: A Balkán XXI. századi kihívásai: radikalizmus, populizmus, demokrácia


A nyugat-balkáni államok demokrácia-állapota kihat az itt élők politikához fűződő viszonyára és a gazdasági élet teljesítőképességére, ezért fontos rámutatni a radikalizmus-populizmus-demokrácia háromszögére e régióban.

Az Iszlám Állam már többször megfenyegette a Balkán nem iszlám közösségeit, mely az évtizedek óta meghúzódó radikalizmus felerősödését vezethet. Az előadás során bemutatásra kerül, hogy kik és milyen módon támogatták a (radikális) iszlám terjesztését, mekkora az ISIS-hez való csatlakozás szándéka, valamint, hogy az államok miként reagáltak a radikalizmus felerősödésére.

Magyarország a nyugat-balkáni államok európai integrációját prioritásként kezeli, ezért fontos megismernünk a tőlünk délre élő délszlávok hatalomhoz való viszonyulását. Az elmúlt években felerősödött az illiberális demokrácia, mely a régió országait is nagymértékben jellemzi. Az előadás során azt vizsgáljuk, hogy a hibrid rezsim eszközeivel miként élnek a Balkánon. A demokrácia értelmezések közül a történelmi hagyomány és a társadalmi támogatottság ezen keveréke, hogyan alakítja a kormányzást. Napjainkra a populizmus témaköre is megkerülhetetlen, különösen akkor, ha azt a politikusok saját céljaik elérése érdekében használják fel. Példákkal illusztráljuk, hogy milyen a politikai marketing által kreált vezéresedés.
Közel-keleti vallások európai kutatásának jelentősége című fórumbeszélgetésKutatók éjszakája:Az okos mobil eszközök biztonsága

Cimkék: 2017