Ludovika Szabadegyetem: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila előadása

Dr. habil. Pókecz Kovács Attila: Mit adtak nekünk a rómaiak? Az ókori Róma közjogi öröksége


Az ókori Róma a királyság korától, a köztársasági államformán keresztül a császárság időszakáig (Kr. e. VIII. sz. –Kr.u. 476) számos politikai és jogi intézmény létrehozásával gazdagította az európai államtörténetet. A római állam vezetőinek többsége kiváló jogász is volt egyben, így szaktudásukat a pragmatikusan és hatékonyan működő állami szervezetrendszer szolgálatába állították. A római köztársaság alkotmánya íratlan, történeti alkotmány volt, amely rugalmasan alkalmazkodott a korának szükségleteihez. A római állam világbirodalommá válásakor is széles teret engedett a helyi sajátosságok megőrzésének. A császárság korában jöttek létre azok az igazgatási szervek, melyeknek többsége a mai modern európai államok jogrendszerében, sőt az USA közjogában is megtalálhatók.